16122021 MORENOVA FB LEKARZE OK (1)

Poznaj nasz zespół

10_www
Dr hab. n. med.

Katarzyna Plata-Nazar

Pediatria

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (1987-1993).

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z II Kliniką Chorób Dzieci AMG. Już na studiach należała do Koła Naukowego. Od zawsze chciała zostać pediatrą.

Od roku 1996 do dnia dzisiejszego jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej w Gdańsku, a obecnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci. Posiada dwa stopnie specjalizacji z pediatrii jest też specjalistą w dziedzinie alergologii oraz gastroenterologii dziecięcej. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 2015 - doktora habilitowanego nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz The European Society for Paediatric Infectious Diseases, a także International Society of Pteridinology.

Adres:

Stanisława Lema 2

80-126 Gdańsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek

09:00 - 20:00

Rejestracja:

+48 695 556 666

+48 695 666 006

rejestracja@morenovaklinika.pl

Dojazd do Morenovej Kliniki

tramwaj 10, 12 oraz autobus 227, 262